ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش نحوه ارسال پاسخ تکالیف دانش آموزان (وب سایت ایده آل پارسی)

463
آموزش نحوه ارسال پاسخ تکالیف دانش آموزان در وب سایت پیش دبستانی و دبستان ایده آل پارسی توسط سرکار خانم بازیاری معاون فناوری اطلاعات دبستان ایده آل پارسی
pixel