آموزش نحوه ارسال پاسخ تکالیف دانش آموزان (وب سایت ایده آل پارسی)

418
آموزش نحوه ارسال پاسخ تکالیف دانش آموزان در وب سایت پیش دبستانی و دبستان ایده آل پارسی توسط سرکار خانم بازیاری معاون فناوری اطلاعات دبستان ایده آل پارسی
pixel