قاچاق سلاح از ترکیه ، توزیع در سطح کشور و چند نکته....

802
mrtahlilgar 875 دنبال‌ کننده
802 بازدید
اشتراک گذاری
پاسخ به پیام های شما / چند نکته مهم در خصوص آنچه این روزها در حوزه توزیع قاچاق سلاح در ایران می گذرد / یک میلیون و ششصد هزار سلاح غیر قانونی در سطح کشور / موضوعی که نیاز به چاره اندیشی دارد...
mrtahlilgar 875 دنبال کننده
pixel