چگونه می توان از فنآوری های فضایی برای کاربردهای زمینی

233
داده پرداز رایانه متین 363 دنبال‌ کننده
233 بازدید
باور کنید یا نکنید، بین حشرات اتاق خواب شما در هتل، با کاوشگر فیله پیوندی وجود دارد. همچنین بین انرژی زمین گرمایی و ماموریت ماهواره اسمارت یک. به عبارت دیگر کارآفرینانی هستند که فنآوریهای فضایی را دارای کاربرد زمینی می کنند.
pixel