دوربین 95؛ قسمت23 ؛ مرکز محبان فاطمه زهرا(س) درآمریکا

52
1904 -قسمت دهم از سفرنامه آقای شهربانی ؛ مرکز اسلامی محبان فاطمه زهرا(س) در واشنگتن و گوشه ای از مراسم این مرکز برای کودکان و نوجوانان و مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین بحرینی .
pixel