شبهه افکنی دفاع مقدس

1,233
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس در 31 شهریور 1399 در چهلمین سالگرد دفاع مقدس
pixel