داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

مباحث ویژه 2 - جلسه 10 ( Word Embeddings)

1,900
در این جلسه با پردازش زبان طبیعی(NLP) و Word Embeddings آشنا شدیم. در مورد مفهوم Analogy در embedding کلمات مورد بحث قرار گرفت و در آخر یک مثال ساده در کتابخانه Keras برای طبقه بندی نظرات در وب سایت IMDB را بررسی کردیم.
2 سال پیش
# NLP
# keras
pixel