بوگاتی شیرون در دانشگاه صنعتی شریف!!

597
از ۴ اسفند ۱۳۹۸، دیگر کلاس‌های حضوری را ندیده‌ایم و مجبوریم به صفحه‌ای خاکستری چشم‌ بدوزیم تا شاید از بین نکاتی که اساتید می‌گویند، چیزی بفهمیم! اما در این بین بودند اساتیدی که زحمت فراوانی کشیدند و تمام تلاششان را کردند تا از نیمه‌یِ پرِ لیوانِ کرونا برای آموزش هرچه‌بهتر دانشجویان استفاده کنند. این ارائه، روایت استادی است که برای بهتر کردن آموزش در دوران کرونا، آنقدر تلاش کرد تا ... ارائه‌دهنده: دکتر علی‌اکبر ابوالحسنی، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف
pixel