استاد اخوان:اهمیت عزاداری و گریه برای اهلبیت(ع)

656
استاد شیخ عباس اخوان از علمای مردمی تهران،در این کلیپ کوتاه اهمیت عزاداری و گریه بر مصیبهای اهلبیت را بیان می فرمایند.
pixel