گزارش تصویرى/ عملیات تعمیر پارگی خط 26 اینچ نفت خام مسیر اهواز-ری

565

گزارش تصویرى/ عملیات تعمیر پارگی خط 26 اینچ نفت خام مسیر اهواز-ری به علت رانش زمین