گیربکس قفسه نورد ,Rolling Mill Gearbox

200
power 1000Kw input spfed: 1000Rpm Ratio: 1/6.42 طراحی، ساخت، تعمیرات مجموعه فنی و مهندسی دکتر گیربکس
Dr. Gearbox 1 دنبال کننده
pixel