ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رادیو گلها

31
رادیو گلها رادیویی علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی... ----------------------------- @drmehdikarimi ----------------------------- ️ کلمات کلیدی کارآفرین جوان برتر موفقیت فردی انگیزشی مثبت تفکر مثبت سفیر حسن نیت بحران قرن پیشرفت شغلی موفقیت جهانی ----------------------------- https://www.aparat.com/drmehdikarimitafreshi/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C ----------------------------- #موفقیت #انگیزه #پیشرفت #کارآفرینی #شوالیهصنعتغذا #تولید #دکتر #رادیو #موفقیتفردی #نوبلاقتصادی #رکودوتحریم #کارآفرین #انگیزشیمثبت #پیشرفتفردی #پادکست #مدیریت_استراتژیک
pixel