روضه‌خوانی شب بیست‌وسوم ماه مبارک در سرداب حرم سیدالشهدا (ع)

117

روضه‌خوانی شب بیست‌وسوم ماه مبارک در سرداب حرم سیدالشهدا (ع)، آقای محمدعلی بهتوئی