سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی-در همایش نفس و بدن

634

همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن- سخنرانی حضرت آیت الله جوادی املی زمان: 1389/12/19 بعد از ظهر مکان: قم- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی