آموزش ترافیك به 2000 كودك زنجانی

295
295 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان با شعار «شهرمان ایمن است»