ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دکتر حسن کاردان پیشکوست صنعت استان سمنان

730
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن کاردان موسس شرکت های قالی سلیمان ، نساجی کویر بعنوان پیشکسوت و برگزیده صنعت و معدن استان سمنان - تیر 1398
2 سال پیش
# حسن
pixel