دکتر حسن کاردان پیشکوست صنعت استان سمنان

585
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن کاردان موسس شرکت های قالی سلیمان ، نساجی کویر بعنوان پیشکسوت و برگزیده صنعت و معدن استان سمنان - تیر 1398
دل - فصل 1 قسمت 32
%78
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
 دل - فصل 1 قسمت 32
pixel