آموزش الگو پرکاربرد پرچم یا flag در بورس و فارکس(سیگنال گیری)

807
در این ویدیو الگو پرچم را آموزش خواهیم داد (flag) الگو پرکاربرد برای سیگنال گیری در بازار های مالی بورس و فارکس و...
pixel