موشن گرافی نحوه ورود به خانه در روزهای کرونایی

19

کرونا ۶۰،از تولیدات خبرگزاری صداوسیمای زنجان است که هر بار به آموزش یک نکته کرونایی میپردازد،دراین بسته شما با نحوه ورود به خانه در روزهای شیوع کرونا آشنا می شوید

زنجان خبر 5 دنبال کننده
pixel