آشنایی با منو های اتوکد

50

اولین قدم در هر آموزش هر نرم افزاری آشنایی با منو های آن نرم افزار می باشد که در این کلیپ آموزشی شما با منو ها این نرم افزار آشنا شده و می توانید به جهت شروع به کار این نرم افزار یک زمینه اولیه ای داشته باشید آموزش کاملتر و دقیقتر به صورت درسنامه به همراه مثال در سایت آموزش امید