بازداشت یکی از متهمان اصلی بانک سرمایه

457
بهروز ریخته‌گران با قرار بازداشت موقت به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع، صبح امروز بازداشت شد.
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel