هالتر آبی

119

هالتر آبی: -مناسب برای انجام تمرینات داخل آب -امکان تمرینات سخت تر نسبت به دمبل های استاندارد جهت تهیه تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد با ما در تماس باشید: 09128859550 https://t.me/hydrogym/

هیدروجیم
هیدروجیم 3 دنبال کننده