رئیس قوه قضائیه:آینده ای بسیار روشن در انتظار ملت ایران و همه منتظران واقعی است.

362
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه: با همه مشکلات و کاستی هایی که وجود دارد، آینده ای بسیار روشن و نوید بخش در انتظار ملت ایران و همه منتظران واقعی است. معتقد به حضرت مهدی(عج) هیچ زمان آینده را تاریک نمی بیند.
pixel