بازدید استاندار تهران از عشایر دشت لار

538

مقیمی استاندار تهران با حضور در جمع عشایر دشت لار، با آنها گفتگو کرد