آیت الله خاتمی: استقلال روحانیت باید حفظ شود

173

در مصاحبه با خبرگزاری حوزه مطرح کرد: فیلم/ استقلال روحانیت باید حفظ شود/ افتخار روحانیت این است که در طول تاریخ از دولتها تغذیه نشده است