۱۰ اصطلاح جدید و کاربردی آلمانی با تصویر

58
https://www.youtube.com/watch?v=LCVFj2A7pfA با تشکر از جناب مسعود بهزادی برای جمع آوری مطالب با صدای بلند تکرار کنید و مطمئن باشید که خیلی مؤثر در امر یادگیری هست.
pixel