کرک آخرین ورژن Ornatrix با متد جدید تلقین کد توسط حمید معمار

24

در این روش کرکینگ به نرم افزار کد هایی تزریق میشند که در زمان اجرای برنامه به او تلقین میکنند که نرم افزار فعال شده ! در این حالت در بقیه قسمت های نرم افزار هیچ تغییری ایجاد نمیشود و دیگر خبری از باگ ها ، کرش ها که در حالت عادی با آن برخورد میکنیم نیست. کرک توسط تیم BlueBytes