فیلم آموزشی علوم هشتم مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

2,240
در این فیلم با چند روش جداسازی مخلوط ها از جمله تقطیر، کروماتوگرافی، سانتریفیوژ آشنا شده و کار با وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی را به طور کامل یاد خواهید گرفت پس با ما همراه باشید...
pixel