هاشور (22) کل کل بازی های آسیایی با بابابزرگ بی اعصاب!

5,258

بازی های آسیایی با 62 مدال و رتبه ششمی کاروان ایران به پایان رسید. در قسمت 22 هاشور مجری خاطره خود از کل کل بازی های آسیایی با بابابزرگ کهنه کارش را تعریف می کند. با مدال همراه باشید.

مدال
مدال 4.4 هزار دنبال کننده