زمین یکبار مصرف نیست، مراقبش باشیم.(تهدید بزرگ کیسه‌های پلاستیکی)

249

هر خانوار ایرانی روزانه 3 کیسه پلاستیکی مصرف می‌کند. یعنی هر روز 60 میلیون کیسه پلاستیکی در ایران و سالانه بیش از 21 میلیارد کیسه پلاستیکی! کیسه‌های پلاستیکی در 5 ثانیه تولید در 5 دقیقه مصرف و در 500 سال تجزیه می‌شوند. 21 تیرماه روز بدون کیسه پلاستیکی است. جهان در معرض تهدید کیسه‌های پلاستیکی است. زمین یکبار مصرف نیست، مراقبش باشیم.