داستان کارآموزان رهنما کالج (ابراهیم ماندن و ساختن را بلد است)

341
قصۀ کار پیدا کردن و سابقۀ کار داشتن مثل داستان مرغ و تخم مرغه. تا سابقۀ کار نداشته باشی نمی‌تونی کار خوبی پیدا کنی و تا از یه جایی هم شروع به کار کردن نکنی نمی‌تونی سابقه و تجربۀ کاری برای خودت دست و پا کنی. ابراهیم از کارآموزای دورۀ برنامه‌نویسی رهنما کالج بود که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه با ارسال رزومه و جستجوی کار با همین مسئله رو‌به‌رو شد. تجربۀ کارآموزی، همون راه حلیه که می‌تونه فاصلۀ بین دانشگاه و صنعت رو پر کنه و به کسانی که سابقۀ کار ندارن، مجال تجربه کردن و یاد گرفتن بده.
رهنما کالج 134 دنبال کننده
pixel