آیت الله سید حسن ابطحی در دیدار با آیت الله شیخ الرییس

1,243

آیت الله سید حسن ابطحی در دیدار با آیت الله شیخ الرییس کرمانی در سال ۱۳۷۱ شمسی در سفر معظم له به کرمان