ماجرای شهادت حضرت معصومه و تدفین ایشان

1,412
یا حضرت معصومه! خیلی خوبی همیشه هر سلامی به تو کردم علیک سلام بود! دوستی و محبتت رو مثل یک رفیق احساس می کنم و از اینکه آئینه دار جمکران امام زمان هستی در قم ازت ممنونم یا حضرت معصومه خیلی خانمی و چه خوبه که روز تولد تو رو به نام روز همه لیلی ها نامگذاری کردند یا حضرت معصومه ما دعا میکنیم برای فرج امام زمان و تو آمین بگو عمه مهربون امام زمان ... عجل لحجة بن الحسن عسگری فرج ..
جام جمکران 2.9 هزار دنبال کننده
pixel