دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران، راهبران توسعه

45

شبکه خبر- 23 مرداد 98- 07:00| در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی، با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت از پیشکسوتان تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی فعال در زمینه ایجاد تشکل ها قدردانی شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده