همه چیز درباره روز ملی استرالیا، شهروندی استرالیا و باطل شدن آن

52
صدای استرالیا – نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن در این پادکست در خصوص موارد زیر صحبت می‌کند: روز ملی استرالیا و تاریخچه آن شهروندی استرالیا، مزایا، حقوق و مسئولیت‌های آن شرایط اخذ شهروندی استرالیا و کارهایی که باید انجام داد آزمون شهروندی و سوگند شهروندی مواردی که باعث باطل شدن حق شهروندی می‌شوند آیا با باطل شدن حق شهروندی حق اقامت دائم هم از فرد گرفته می‌شود؟
pixel