همه چیز درباره روز ملی استرالیا، شهروندی استرالیا و باطل شدن آن

34

صدای استرالیا – نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن در این پادکست در خصوص موارد زیر صحبت می‌کند: روز ملی استرالیا و تاریخچه آن شهروندی استرالیا، مزایا، حقوق و مسئولیت‌های آن شرایط اخذ شهروندی استرالیا و کارهایی که باید انجام داد آزمون شهروندی و سوگند شهروندی مواردی که باعث باطل شدن حق شهروندی می‌شوند آیا با باطل شدن حق شهروندی حق اقامت دائم هم از فرد گرفته می‌شود؟

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel