روش های ایمن سازی در ارتفاع

416
416 بازدید
اشتراک گذاری
هر زمان که احتمال سقوط بیش از 3 متر در محیط های کاری وجود داشته باشد، میبایست از سیستم های مهار کنند #ایمنی در ارتفاع استفاده کرد.
pixel