اجازه نمي دهم بلايي كه سال ٩٦ و ٩٧ در بازار ارز شكل گرفت دوباره بر سر مردم بيايد

203
exportna.com
exportna.com 9 دنبال‌ کننده

رييس كل بانك مركزي: اجازه نمي دهم بلايي كه سال ٩٦ و ٩٧ در بازار ارز شكل گرفت دوباره بر سر مردم بيايد

exportna.com
exportna.com 9 دنبال کننده