روکوردشکنی فوق العاده در روپایی توسط یک ایرانی

387
کلاکت 16.3 هزار دنبال‌ کننده
گزارشی از رکورد شکنی یک ایرانی در روپایی
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel