بازیابی اطلاعات از دست رفته در وُرد (word)

502
چنانچه شما به هر دلیلی متن نوشته شده را در ورد ذخیره نکرده باشید با مشاهده این کلیپ نحوه بازیابی اطلاعات از دست رفته در نرم افزار ورد را یاد می گیرید.
pixel