پروفسور خاویر ماتیاس، ژنتیک کارسینوم تخمدان

840
خرداد 1397، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: چالش های اخیر در تشخیص سرطان تخمدان سخنرانی پروفسور خاویر ماتیاس، رئیس بخش آسیب شناسی بیمارستان بلوایگه، بارسلونا، اسپانیا با عنوان " پاتولوژی و ژنتیک کارسینوم تخمدان: پیشرفت های اخیر" Dr. Xavier Matias-Guiu, researcher at Bellvitge Biomedical Research Institute, head of Pathology Department of Bellvitge Univ. Hospital in Lleida, Spain

11399000

3 سال پیش
دوستان پابجی موبایل باز به کلن و گروه تلگرام ما بپیوندید t.me/PUBGMC discord.gg/CdYfJbJ
pixel