دومین رویداد میز تکنولوژی برای آموزش‌های الکترونیکی-اشتغال-برنامه نویسی

55
دومین رویداد میز تکنولوژی برای آموزش‌های الکترونیکی با تاكید بر تحول دیجیتال، اشتغال و توسعه مهارت‌های برنامه نویسی اهداف رویداد: آشنایی با ظرفیت‌های برنامه‌نویسی رایانه‌ای به عنوان یكی از حوزه‌های پرتقاضای شغلی معرفی مؤسسات پیشرو در زمینه آموزش برنامه‌نویسی معرفی فرصت‌های شغلی مرتبط با مهارت‌های برنامه نویسی
pixel