ستون پنجم-قسمت دوم /معاونت سیاسی سپاه

1,985

گرچه تابستان داغ از زمستان هم سردتر به نظر رسید ولی همچنان ستون پنجم با ایجاد جنگ رسانه ای به کار خود مشغول است. اخیرا شبکه خبری الجزیره انگلیسی گزارشی مستند منتشر کرده که از عملکرد منافقین در فضای مجازی علیه ایران پرده برمی دارد. الجزیره در این گزارش مستنداتی را منتشر می کند که نشان می دهد پس از واگذاری کمپ جدید به منافقین در کشور آلبانی، این محل به یک کارخانه اکانت سازی برای فعالیت در فضای مجازی علیه ایران تبدیل شده است.