خلق کتاب ماندگار ( سعید حدادی )

172
استاد فرهاد ارکانی دوره نویسندگی * خلق کتاب ماندگار * از گروه آموزشی یک کاربلد خلاصه ای کوتاه از کلاس *آشتی با زبان فارسی*
یک کاربلد 6 دنبال کننده
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel