مراجعه کننده لمینت سرامیکی

63

دکتر شهلا ایزدیان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خوشحالی واگیر دارد یک نفر که خوشحال میشود در کنارش دانه به دانه ادمها همه خوشحال میشوند ... چقدر اموختیم یکدیگر را خوشحال کنیم!؟! چقدر برایش تلاش میکنیم ؟ ایا خوشحال بودن ادمهایی که از اول صبح از لحظه ای که از خانه خارج میشویم تا شب برایمان مهم ست؟! ...