درس گفتار استعدادیابی (۱) : تلاش برای استعدادیابی، اما نا موفق

5
در این درس گفتار شماره ۱ استعدادیابی به این می پردازیم که چرا افراد زیادی با همه تلاش و کوشش تحصیلی و شغلی که کردند اما موفق نشدند. مطرح میکنیم که استعداد چیست و چگونه باید بفهمیم در چه چیزی استعداد داریم ؟!
pixel