فیزیک 2- میدان الکتریکی:میدان الکتریکی یک دیسک باردار روی محور آن

544
آموزش فیزیک 370 دنبال‌ کننده
محاسبه میدان الکتریکی یک دیسک نازک با توزیع بار یکنواخت روی محور آن
آموزش فیزیک 370 دنبال کننده
pixel