ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اینترنت اشیا در مدیریت ناوگان شهری

50
گیتی گستر 23 دنبال‌ کننده
50 بازدید
اشتراک گذاری
با این روش هزینه‌های سوخت و تعمیرات و نگهداری به نسبت زیادی کاهش پیدا می کند.از قابلیت‌های خودروهای متصل می‌توان به دریافت پیام‌های ترافیکی، پیشنهاد‌های زیرساختی، هشدارهای خطر برای در امان ماندن از تصادفات و اقدامات عملی، مستقیما از طریق خروجی‌های تعبیه شده در خودرو، اشاره کرد. این فرآیند یعنی تشخیص موانع توسط زیرساخت‌ها، خودروها و افراد پیاده، ارسال پیام برای خودرو و در نهایت دریافت پیام‌ها باعث کاهش ترافیک، تصادفات و آلودگی خواهد شد
گیتی گستر 23 دنبال کننده
pixel