آهنگ a whole new world با زیرنویس انگلیسی

401

آهنگ a whole new world با زیر نویس انگلیسی از خواننده ی امریکایی Zhavia Ward ، یکی از راه هایی که باعث تقویت زبان انگلیسی شما از بابت شنیداری و گفتاری میشه گوش دادن به موزیک های انگلیسیه . از روی زیرنویس با آهنگ بخونید. معنی کلماتی که نمی دونید رو جستجو کنید و حفظ کنید .