اعتراف وزارت صنعت به تخلف در ثبت سفارش خودرو!

689
حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تخلف خود وزارت در ثبت سفارش خودروهای این وزارت اعتراف کرد!
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel