گزارش نوروزی ۱۳۹۸

109
صدای کرخه 3 دنبال‌ کننده
️ #ویژه_عید_نوروز بخش دوم گزارش #نوروزی و مردمی صدای کرخه و حال و هوای مردم و #بهار طبیعت بخش #پایانی این کلیپ را تقدیم میکنیم به #پدران عزیز این سرزمین تهیه و تدوین ؛ حسن رشنو زاده - مسعود سبزی
1 سال پیش
# عید
# شوش
صدای کرخه 3 دنبال کننده
pixel