درگیری درمجلس شورای اسلامی،صحبت های جنجالی و بدون سانسور نمایندگان در مجلس

102

فوری،درگیری درمجلس شورای اسلامی،صحبت های جنجالی و بدون سانسور نمایندگان در مجلس و روایت از عمق فاجعه

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 16.9 هزار دنبال کننده